Comunicat

Amb aquest comunicat

La coordinadora de les Associacions Senegaleses de Catalunya CASC, vol expressar la seva preocupació per la detenció del senyor Boubacar Seye president de la ONG Horitzó Sense Fronteres HSF, per les autoritats senegaleses.

La CASC vol mostrar la seva preocupació sobre la Llibertat d’expressió i d’opinió de les organitzacions  i persones membres de la diàspora sobre les polítiques migratòries i demana la seva alliberació immediata.

La CASC considera les interpel·lacions  de les organitzacions i les persones de la diàspora als governs sobre les polítiques migratòries com legitimes  y han de  tenir respostes dels responsables  sense cap mena d’intimidacions.

Barcelona 18 de gener 2021