Comunicació y Sensibilizació

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

La CASC vols ser un canal de comunicació, d’intercanvi i de gestió de les organitzacions senegaleses formals i no formals. Mitjançant CASC, les associacions de senegalesos estan al corrent de les diferents activitats que realitza cada associació, facilitant i fomentant la participació. Evitant així un solapament en el temps i en la naturalesa de les activitats que realitzen.

Des de la nostra pàgina web també oferim el màximum d’informacions rellevants per a tota la comunitat. Aquest mateix web s’estableix com una plataforma de divulgació et de publicació per anunciar esdeveniments, avisos i comunicats.

Cada any des de 2002 organitzen les Jornades Senegaleses, que és un punt de trobada entre els senegalesos i societat d’acollida que afavoreix el debat i la reflexió entre els actors implicats en l’eix temàtic escollida per a cada Jornada.

També diversos tallers i seminaris de sensibilització en tema com l’estrangeria, política de gènere, el racisme i la convivència etc. … són organitzats en les diferents zones d’acció en col·laboració amb entitats de la societat civil i també entitats membres de CASC.