Gènere, Joventut y Drets humans

  • Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.
  • Promoure cursos específics d’emprenedoria per a dones i joves
  • Promoció de Joventut de fills i filles
  • Promoure fills i filles d’immigrants a través d’activitats i cursos formacions
  • Promoure fills i filles d’immigrants a través de cursos de formacions, activitats soci culturals i l’organització de camps d’estius, a Catalunya i de colònies de vacances a Senegal.