Missió, Visió i Valors

Missió

La Coordinadora de les Associacions Senegaleses de Catalunya té com a missió ser un canal de comunicació i de gestió de les organitzacions senegaleses formals i no formals per potenciar la seva participació en les polítiques i intervencions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament amb Senegal, i impulsar la promoció individual i col·lectiva dels residents senegalesos a Catalunya, facilitant la seva inclusió social. 

Visió

La Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya és una xarxa dinàmica i pro activa que:

  • Pretén ser una ONG de referència en els àmbits del codesenvolupament i la participació dels immigrants a Catalunya i un canal en les relacions entre Catalunya i Senegal, tot impulsant la col·laboració estratègica entre els dos governs des d’una perspectiva transnacional.
  • Impulsa iniciatives polítiques de respecte i de participació dels ciutadans d’origen immigrant.
  • Treballa per millorar les estratègies de cooperació al desenvolupament entre els països del nord i del sud.
  • Respecta la solidaritat internacional com garantia de pau en el món, i
  • Aposta per la formació, l’economia social i l’associacionisme com alternativa més democràtica per assolir la participació social.

Valors

  • Respecte a l’autonomia de les organitzacions i les persones que formen part.
  • Participació i cooperació en l’àmbit comunitari.
  • Caràcter universal dels Drets Humans, la llibertat i la democràcia.
  • El Codesenvolupament com estratègia de participació i de construcció per les comunitats transnacionals.