Plà estratégic

Amb l’elaboració d’aquest primer Pla Estratègic, la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC) pretén donar un salt qualitatiu al definir i ordenar clarament l’orientació, el objectius i les accions que es planteja desenvolupar en el proper futur, tot assegurant l’eficàcia de les mateixes, i iniciar un procés que permeti una major professionalitat de les activitats voluntàries de participació ciutadana des de la perspectiva transnacional.

Els orígens de la CASC els podem situar en les diferents trobades de la diàspora senegalesa, particularment la que va tenir lloc a Nova York al 1999, i que va centrar el seu punt d’interès en les estratègies de participació i de desenvolupament al país d’origen. Una segona fita important va ser l’organització del simposi sobre l’emigració senegalesa que va tenir lloc l’any 2000 a Dakar, on es va debatre més a fons la implicació de la diàspora.

Aquest mateix any, es van organitzar unes jornades a Tenerife amb la intenció de contribuir a aquesta reflexió en el marc de la creació d’una Federació de les associacions senegaleses de Espanya. Però les dificultats de coordinació i la inèrcia de la Federació per articular accions conjuntes, van portar a plantejar la constitució de la CASC que, al actuar a nivell autonòmic, hauria de tenir més facilitat organitzativa i de coordinació i podria donar suport en un futur a la realització d’una estructura estatal realment operativa i eficaç.

Leer mas: Plan Estratégico