Adhesión a la CASC

PRESENTACIÓ DE LA CASC

La Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya es va crear en 2003. El seu origen prové de les associacions més representatives i organitzades de Catalunya que van prendre la capdavantera per crear una Coordinadora d’Associacions de Senegalesos a Catalunya amb l’objectiu d’ajuntar el màxim d’associacions possibles amb un component de participació des dels socis de les mateixes organitzacions (avui en dia tenim disset associacions federades).

Els dos eixos de treball són:

 • La integració socio-econòmica i cultural del col·lectiu senegalès des de la participació real.
 • El codesenvolupament, com a via a les accions de solidaritat i de participació al desenvolupament. Dit d’altra manera, servir com a pont i agent de desenvolupament entre els dos països i en ambdues societats des d’una perspectiva transnacional.

 I. Objectiu general: Crear un canal de comunicació i de gestió de les activitats dels diferents col·lectius per facilitar la seva integració a Catalunya i potenciar la participació en el desenvolupament del Senegal.

 II. 1  Objectius especifics

 • Dotar la coordinadora de comitès provincials per facilitar la coordinació dels projectes i de les activitats.
 • Coordinar les activitats de sensibilització i de formació que es realitzin per assolir un nivell de participació major.
 • Assegurar la relació i el seguiment amb les administracions locals i amb les administracions a Senegal.
 • Dotar la coordinadora d’una estructura per a la gestió de projectes.
 • Servir de centre d’orientació laboral i d’assessorament en temes d’estrangeria.

 Un cop ja es coneixen els orígens, els objectius, i les tasques que duu a terme la coodinadora, si vol formar part de la CASC, a continuació expliquem què han de fer.

COM REGISTRAR-SE?

Els requisits per formar part de la CASC són:

 • Estar constituïts legalment com a associació.
 • Estar formada per senegalesos exclusivament.

Passos a seguir:

 • Enviar una carta de sol·licitud a cordinadorasen@yahoo.es
 • Enviar una fotocòpia dels estatuts de la seva associació a c/Comerç,42, baixos, 08003 Barcelona.
 • Omplir un formulari d’inscripció.
 • Omplir un formulari de diagnòstic sobre la situació de l’associació.

DESCARGAS