FORECSEC BARCELONA

FORUM ECONÓMICO SENEGAL / ESPAÑA EN CATALUNYA
COOPERACION Y OPORTUNIDADES

Una gran oportunidad para que las empresas de Valencia y Catalunya entre otras de España conozcan y disfrutan de las ventajas y nuevas oportunidades de inversiones en Senegal

L’Ambaixada de Senegal, a través de la seva Oficina Econòmica a Espanya, organitza la els dies 4i 5 de desembre a Barcelona l’edició 2015 del seu Fòrum Econòmic Senegal/Espanya (FORECSE).

El Fòrum Tractarà la problemàtica « Cooperació i Oportunitats » i es centrarà en el en el reforçament de destacat (destacar?) de la mobilització dels recursos financers, econòmics, humans i tecnològics per donar suport dels objectius del Pla Senegal Emergent (PSE).

El Fòrum es farà en col·laboració amb les autoritats del país a nivell nacional, regional i municipal. Les organitzacions patronals Confederació Espanyola de les Organitzacions patronals (CEOE/FOMENT) i la central de les Petites i Mitjanes Empreses (PIMEC) com a l’Associació de les Empreses Espanyoles a Senegal (AEES) son associades a la Trobada:

Les Organitzacions, Coordinadores i Federacions d’Associacions de la Diàspora senegalesa en Espanya estan activament implicades en la iniciativa.

El Fòrum es planteja els objectius següents :

- Impulsar i desenvolupar al benefici de Senegal les inversions del sector privat dels territoris autònoms de Catalunya i Valencia, informant-lo dels avantatges, profits i les noves oportunitats ofertes pel nostre país en el marc del Pla Senegal Emergent.

- Reforçar la cooperació i els intercanvis entre l’Espanya i el Senegal a traves de totes les regions i sectors econòmics. Dins d’aquest marc contribuir al desenvolupament de les relacions entre el Senegal i la Catalunya.

Contribuir a l’accés, des de Senegal, als mercats de l’UEMOA i de la CEDEAO

- Posar en contacte les empreses de Catalunya i de la resta d’Espanya amb segments del sector privat i bancari senegalès,

- Informar i Implicar de manera inclusiva els actors de la diàspora senegalesa en Espanya en el procés de realització del PSE, i per un desenvolupament econòmic i social sostenible,

- Contribuir en el desenvolupament i en el reforçament de la cooperació descentralitzada entre el Senegal i Catalunya.

La primera jornada tractarà dels avantatges i noves oportunitats d’inversions de les empreses espanyoles.

La segona jornada serà orientada en el paper i rol econòmic i financer de la diàspora; l’enfocament d’aquesta serà sobre la qüestió de les oportunitats de cooperació que podrien interessar la diàspora i els territoris autònoms.

Les principals organitzacions representatives de la diàspora en España i particularment les federacions i/o coordinadores d’Associacions son implicades en l’organització i la realització d’aquest Fòrum que tractarà els temes següents : Perspectives d’Organització de la transferència de diners-agricultura-habitatges- oportunitats en l’àmbit de la importació de productes de Senegal,- de les noves tecnologies – de la cooperació descentralitzada- mecanismes de finançament.

L’obertura del Fòrum i les sessions debutaran el dia 4 de desembre a Barcelona a la Seu del Patronal FOMENT.