FÒRO D’INVERSIÓ I HABITATGE DE LA DIÀSPORA

FÒRO D’INVERSIÓ I HABITATGE DE LA DIÀSPORA GUISSONA 2016

Hacer clic Aquí para ver el programa completo.

Amb el suport de:

– Ministeri d’Economia, Finances i Planificació

– Ministeri de Renovació Urbana, Habitatge i Qualitat de Vida

– Ministeri de Promoció de la Inversió, Societats i Desenvolupament dels teleserveis Estat

– Ministeri d’Afers Exteriors i de Senegalesos de l’Exterior

– El secretari i portaveu del Govern,

–  Poste Finance

– Banc de l’Habitatge del Senegal

– Associació de Notaris de Senegal

– Associació de Bancs Privats de Senegal

– Consolidació dels promotors públics i privats del Senegal

– Sn / HLM

– Sicap / a

– Cdc

–  Ambaixada espanyola al Senegal

  1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ

Els últims anys, les remeses dels treballadors migrants i dels treballadors expatriats efectuades, han superats les xifres de l’Ajuda pública pel desenvolupament que rep el país. Però es constata que  aquests fons són principalment destinades  al consum familiar i a les inversions individuals privades al país. Aquesta situació es fa que moltes vegades es genera dubtes sobre la responsabilitat i el rol de les comunitats migrants sobre el desenvolupament del seu país d’origen. Per resoldre aquests dubtes, ens cal respostes a unes preguntes:

  • Es realment realista voler deixar sobre les espatlles la responsabilitat de desenvolupament o de reconstrucció d’un país a la seva diàspora?
  • Quines condicions s’han de complir perquè els membres de la diàspora dels països en vies de desenvolupament puguin tenir un paper actiu en la creació d’empreses i en la generació de riqueses pel país.
  • No és més oportú convèncer la diàspora senegalesa i el sector privat dels països de residència a implicar-se en l’execució dels programes de desenvolupament iniciats pel govern?

Per tant de trobar les millores respostes a les preguntes,  l’organització Unió de la Comunitat Senegalesa de les comarques Ia Segarra Urgell ” ho planteja  a experts nacionals i persones de negocis i diàspora en el marc d’un  Fòrum sobre inversió i Habitatge que organitzarà els 23 i 25 juliol a Guissona; amb el suport de la societat Corporació Alimentària Guissona; organisme que té prop de 3500 empleats, incloent més de 350 senegalesos.

També comptem amb la participació de l’Associació SUNU Diàspora, iniciadora d’aquest fòrum ( i del dia de l’habitatge del 30 de juliol a Milà, Italià) juntament amb les cooperatives d’habitatge de persones senegaleses que resideixen en ambdós països.  Demostra la voluntat que el Cap de l’Estat senegalès de donar un cert protagonisme a les comunitats de migrants en l’assoliment dels objectius del Pla Senegal Emergent (PSE) que és nou marc de les orientacions polítiques i econòmiques del país a l’horitzó 2035. El pla té com a objectiu transformar el Senegal en un país emergent. Es requereix la mobilització de totes les competències nacionals, particularment les de la  diàspora senegalesa, per fer realitats els seus projectes.

 

  1. OBJECTIUS

El fòrum té com a objectiu:

– Compartir la visió del Cap de l’Estat senegalès  a través dels seus projectes i programes de desenvolupament econòmic del país;

– Permetre als senegalesos de l’exterior de conèixer i treure profit dels projectes i programes de govern;

– Permetre que les cooperatives d’habitatges a la diàspora es beneficien de projectes immobiliaris iniciats a Senegal per promotors públics i privats;

– Establir vies de cooperació entre inversors nacionals i estrangers

 

III. RESULTATS ESPERATS

– Un millor coneixement de la visió del Cap de l’Estat per part de la diàspora.

– Un augment de participació de la diàspora en els projectes i programes del govern;

– Accés de les cooperatives Habitatges  a les promocions immobiliàries d’iniciativa publica i/o privada

– Un augment de les iniciatives conjuntes entre inversors estrangers i nacionals.

 

  1. PARTICIPANTS

Convidem en el Fòrum al Ministre de la Promoció de la Inversió, dels partenariats de desenvolupament dels Tele serveis, al Ministre de Renovació Urbana, Habitatge i Qualitat de Vida, al Ministre Portaveu del Govern acompanyats pels directors de serveis; als alcaldes de les ciutats de Bambilor (Senegal) , Guissona i  Milà(Italià); als diplomàtics (ambaixadors, cònsols, els cònsols honoraris), i a les associacions de la diàspora d’Europa, Amèrica i Àfrica, els inversors europeus, els experts i les estructures dedicades als migrants.

  1. METODOLOGIA

Les activitats del fòrum es centraran en dos temes. El primer dia, sota la direcció de la senyora  Sra Khoudia Mbaye, Ministre de Promoció de la Inversió, Societats i Desenvolupament dels tele serveis Estat, es tractaran les qüestions relatives a la inversió i la promoció econòmica.

El segon dia, sota la direcció del Senyor Diène Farba Sarr, Ministre de Renovació Urbana, Habitatge i Qualitat de Vida., es tractaran les qüestions de l’habitatge i de cooperativismes d’habitatges

Durant els dies del Fòrum i mes enllà s’organitzaran activitats satèl·lits i cultural marcades per la trobada del senyor Seydou Gueye, Ministre Portaveu del Govern amb els  Moviment de Dones de la diàspora, i les reunions i visites a l’alcaldia de Guissona pels membres de govern de Senegal; a les empreses  de la zona. Es tancarà amb  una activitat cultural en forma de Cena de Gala animada pel cantant  Abdou Guite Seck i la seva orquestra.

Hacer clic Aquí para ver el programa completo.

Cartel-preimo-casc-foro-Catala