Fòrum econòmic i cultural “CataCasa Catalunya CataCasa 2018

El Fòrum econòmic i cultural “CataCasa Catalunya – Casamance”: una
contribució al creixement nacional de Senegal a través d’un pol
Casamance competitiu.

PROGRAMA FORUM CATACASA 2018

Els esforços de l’Estat traduïts a inversions estructurals impliquen una acció complementària de
la població en les seves diverses formes d’organització i sigui quin sigui el seu lloc de
residència, per tal d’activar les transformacions fonamentals dels sistemes de producció

agrícola, industrial i turística. De fet, el context dels afers en progressió dinàmica i contínua
ofereix cada cop més facilitats als emprenedors d’iniciatives de desenvolupament necessàries
per augmentar la contribució de Casamance a un Senegal emergent.

És en aquesta premissa que es justifica “CataCasa Catalunya – Casamance”, la primera edició
del qual va tenir lloc a l’octubre del 2015 a Barcelona. El potencial de contribució d’un
esdeveniment com aquest està totalment fora de dubte. Per aquest motiu, després de l’èxit de
la primera edició, se n’ha programat una segona del 16 al 21 de gener del 2018.

Aquesta iniciativa, nascuda del compromís de l’Associació OUDIODIAL en la seva dedicació a
promoure la diversitat cultural per al desenvolupament socioeconòmic de Casamance, en
col·laboració amb les associacions de residents senegalesos (CASC i FACE), haurà de
contribuir a la posada en pràctica del Pla Senegal Emergent en els seus tres components i,
relativament, mitjançant una participació sostinguda al desenvolupament de Casamance.
D’altra banda, vol esdevenir un exemple de mobilització al voltant del PSE per al conjunt de la
diàspora senegalesa d’arreu del món.

Les Agències Regionals de Desenvolupament (ARD) de Casamance, l’Agència Nacional pel
Rellançament de les Activitats Econòmiques i Socials de Casamance (ANRAC), les autoritats
administratives i els serveis tècnics establiran, a nivell nacional, les condicions necessàries de
suport a OUDIODIAL per a l’exitosa celebració d’aquest esdeveniment.

El tema d’aquesta segona edició és “Creixement del pol Casamance: quina ha de ser la
contribució de la diàspora en el desenvolupament dels sectors de la Sanitat i de l’Agricultura”.
L’elecció del tema és més que convenient atès que més del 60% de la població activa es
concentra en el sector primari i que l’estat de salut d’aquesta població juga un rol important en
la seva productivitat. A més, aquests dos sectors són considerats pel PSE com uns dels motors
de la futura estructura transformada de l’economia de Senegal.

PROGRAMA FORUM CATACASA 2018