COORDINADORA D’ASSOCIACIONS SENEGALESES DE CATALUNYA

Un pont entre Senegal i Catalunya
senexcelencia
Diáspora senegalesa de Europa

COOPERACIÓ, Y CODESARROLLO

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

FORMACIÓ Y INSERCIÓ SOCIAL

Capacitar nostres associacions, i als senegalesos residents a Catalunya, en matèria d'inserció social, laboral.

ASESORIA LABORAL, Y EXTRANJERIA

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegaleses que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

COMUNICACIÓ Y SENSIBILIZACIÓ

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.