Assessoraments

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegaleses que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Assessoria Empresarial

Assessoria en Estrangeria

Assessoria Soci Laboral

També a la CASC Assessorem institucions i ONG catalanes i de l’Estat Espanyol que treballen directament al Senegal o amb entitats senegaleses.