Formació y Inserció

Capacitar les nostres associacions, i als senegalesos residents a Catalunya, en matèria d’inserció social, laboral.

La CASC com a entitat clau en la coordinació de les activitats de les associacions senegaleses de Catalunya té com a missió organitzar i facilitar la formació dins de la comunitat senegalesa tant en l’àmbit empresarial com laboral per facilitar la inserció. 

img4

També organitzem curs d’idiomes i de coneixement de les noves tecnologies. Donem suport a les associacions en la recerca d’instal·lacions i de recursos humans per l’organització de les formacions.

Com a entitat pont entra Senegal i Catalunya la CASC també organitza curs de coneixement de la cultura senegalesa en particular i de africana en general per membre d’institucions i cambres de Catalunya i d’Espanya.