Ceremonia de entrega de los premios senexcelencia

Tipo de evento: Encuentro

Publicado el 13 de julio de 2021

Organizado por :

Coordinadora d'associacions Senegaleses de Catalunya

Empieza:

24/07/2021

Termina :

24/07/2021

Modalidad :

presencial | online

Dirección:

Institut Antoni Torroja: Edifici Universitat, Plaça de la Universitat, s/n, 25200 Cervera, Lleida

Plataforma

zoom

Programa

PROGRAMA

17:00h Benvinguda
Oumar Seck Diop

Intervencions

 • Saidou Sow,
 • Abdou Ba PSE,
 • Hble Sr Joan Santacana alcalde de Cervera
 • Representant de la CASC
 • Representant de la Fundació Guné
 • Responsable Senexcel•lència

17:30h
Lliurament dels Premis
19:00h
Cloenda, Pica pica

Descripción

Els premis senexcelencia són part integrants de el programa senexcelencia de lluita contra l’abandonament escolar. Amb aquest mitjà la CASC treballa a motivar mares, pares i tutors i implicar cada vegada més en el seguiment i el suport en els estudis dels seus fill / es. Per aquest fi la coordinadora organitza cada any a l final de curs al mes de juliol, els premis Senexcelencia. Aquests premis són cada any celebrat en una localitat diferent de Catalunya. És una jornada de festa i de recompensa per als millors alumnes de les comunitats senegaleses i gambiana de Catalunya.

La CASC treballa a motivar mares, pares i tutors i implicar cada vegada més en el seguiment i el suport en els estudis dels seus fill / es.

Els guardonats rebran els seus premis en una solemne cerimònia en presència de les seves famílies, amics / es, dels membres de la comunitat senegalesa, de les autoritats locals i els seus representants, consulars, responsables d’associacions i de les entitats col·laboradores. Una àmplia difusió de la cerimònia de lliuraments dels premis es farà abans, durant i després de la seva celebració.

 • Suscitar l’entusiasme i desenvolupar l’interès pels estudis.
 • Promocionar el talent dels joves de la nostra comunitat.
 • Fomentar la cultura de la feina ben feta i de l’excel·lència.
 • Reconèixer l’esforç dels nostres estudiants.
 • Premiar els millors resultats escolars.

Ver evento

Coordinadora

Entidad de gestión de las organizaciones senegalesas formales y no formales para potenciar su participación en las políticas e intervenciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo con Senegal,

Organizaciones

La lista de las organizaciones y asociaciones senegalesas sin ánimo de lucro que trabajan en ámbito, Social, cultural, cooperación, religión, deportiva o de género.

Proyectos

La CASC sirve de estructura de gestión de los proyectos, en el ámbito de la cooperación al desarrollo con Senegal, de la colectiva de los residentes senegaleses en Cataluña

Participación

Espacios de interacción y de trabajo done las organizaciones y los miembros de la comunidad, comparten ideas y recursos: grupos de trabajo, red social online, zonas de debates.

Eventos

Publicación y de anuncio de eventos organizado por los miembros de la comunidad. Pueden ser de tipos religioso, cultural y/o intercultural, comercial, político o deportivo…

Anuncios

Es el tablón de anuncios para fomentar el intercambio dentro de la comunidad, donde se pueden dejar mensajes públicos, un aviso para comprar o vender, anunciar productos y/o negocios etc…